ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, May 1, 2014

124th Mayday anniversary in Yangon

ခ်ီကာဂိုရဲ  ့ေသြးေျမက်ရာကစ ေမေဒး ျဖစ္ခဲ့ရတာ က သမိုင္း လက္ေတြ  က်မတို႔တေတြ အားစိုက္ရမွာ က အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ ရိုးသားျပီး တကယ္အလုပ္သမားထု အနာဂတ္ေကာင္းဖို႔ႀကိဳးစားမဲ့ အဖြဲ႔ခ်ဴ ပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လိုလားတာပါ။ လက္ရွိအေျခအေနႀကည့္ရရင္ ပ်ိဴးးေထာင္ခဲ့ႀကသူ အမ်ားစု ရင္ထဲ စူးတဲ့ဒဏ္ရာေတြ နဲ႔ မို႔ အလုပ္သမားတို႔ေရ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကိုယ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိသလို မေကာင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚလာရင္လည္း ျဖဳတ္ခ်နိုင္တယ္ဆိုတာမေမ႔ႀကပါနဲ႔။
ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားေရး ရင္ေလးစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔လာရေပမဲ႔ ဇြဲမေလ်ာ့ႀကနဲ႔ေပါ့့။

No comments:

Post a Comment