ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, December 3, 2011

အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးစဥ္။

No comments:

Post a Comment