ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, June 2, 2013

အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္နွစ္ေယာက္ ဆြတ္ဇလန္နိုင္ငံ မသြားမွီေလဆိပ္တြင္ယေန ့ ဂ်နီဗာသို ့သြားေရာက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႀကီးညီလာခံသို ့ျမန္မာနိုင္ငံ
၏အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တက္ေရာက္မည့္ ေဒၚသန္းသန္းေဌးနွင့္ အႀကံေပး ေဒါက္တာစိုင္ခိုင္မ်ိဳး
ထြန္း တို ့အား LRDP၏ တာ၀န္ရွိသူ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့မွ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္အထိ လိုက္လံပို ့ေဆာင္အားေပး
ေနစဥ္****************************
ဲျမန္မာအလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္းသန္းေဌးနွင့္ အႀကံေပး ေဒါက္တာ စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း ဂ်နီဗာ သို ့ ယေန ့ ည ထြက္ခြါ သည့္ ခရီးအား ျမန္မာ အလုပ္သမားလယ္သမားမ်ား ေလဆိပ္
သို ့ ၀မ္းေျမာက္စြာ လိုက္ပါပို ့ေဆာင္ေပးႀကပါသည္။ 7;45 တြင္ ထိုင္းေလယဥ္ နွင့္တဆင့္ ခံ ၍
ဂ်နီဗာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားညီလာခံ တက္ေရာက္ျပီး ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္သည္ ။အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္းသန္းေဌးနွင့္ အႀကံေပး ေဒါက္တာ စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း သည္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္အေရြးခံရျပီး အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္
သူ အမ်ားစုနွင့္ ေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအႀကံေပးမွဳ တင္ျပမွဳမ်ားကို အရယူ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသို ့တက္ေရာက္ႀကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္သမားလယ္သမားမ်ားကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ မ်ားအျဖစ္ က်မတို ့ မွ ယံဳႀကည္ပါသည္ ။No comments:

Post a Comment