ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, September 29, 2014

မည္သည့္ အမည္ခံ အလုပ္သမားအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ နွင့္ မွ်မသက္ဆိုင္ေသာ ေဒါက္တာ မင္းညိဳ နွင့္ ေဒၚအိေရႊစင္ညႊန္ ႔ LRDP အေနနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းပို႔ ခ်သြားမည္

၂၅- ၉-၂၀၁၄ မွာ ေဒါက္တာ မင္းညို နဲ႔ အိေရႊစင္ညြန္ ံ နွစ္ေယာက္ အုပ္ကံ မွာ အလုပ္သမား သမဂၢေတြ ကို သင္တန္းေပးပါတယ္ တခ်ိန္က သမဂၢ တခု မွာ အတူ ရွိေပ မဲ႔ ကြဲ ေတာ့ Dr မင္းညို ပါမလာ ဘူး အခု ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္ေတာ့ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ မင္းညိုကိုယ္တိုင္ အာဏာရွင္ --သမဂၢအတု အေယာင္ ကို လက္မခံ ေတာ့ ဘူး ဒါ့ေႀကာင့္ က်မ လက္တြဲျပီး သင္တန္း တူတူ ေပးတယ္ လူထုအတြက္ အလုပ္လုပ္ႀကတယ္ က်မတို႔ မွာ ပိုက္ဆံ မရွိဘူး ဆူညံေနတဲ႔ ေနပူေနတဲံ လိုင္းကားစီးျပီး ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူး အုပ္ကံ အထိ သြားႀကတယ္ ေပ်ာ္တယ္ ျပည္သူ နဲ႔ အလုပ္သမား က အရမ္းလိုလားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment