ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, November 10, 2013

ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားညီလာခံ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပ


ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားညီလာခံအား ရန္ကုန္ျမိဳ ့နာေရးကူညီမူအသင္း သုခခန္းမတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန ့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖဲြ ့မ်ား၊ အလုပ္သမားအေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အလုပ္သမားဥပေဒ၊ အနိမ္ ့ဆံုးလုပ္ခလစာ၊ နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အစိုးရအခန္း မ်ားပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment