ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, December 12, 2013

1300 ျပည့္ ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံု သပိတ္တိုက္ပဲြ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ေခ်ာက္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပ


အဆိုပါအခမ္းအနားသို ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ လႊတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြ၀င္ သခင္၊သခင္မၾကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ အဖဲြ ့၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး သခင္ဖိုးလွၾကီး အုတ္ဂူသို ့ ခ်ီတက္အေလးျပု ခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment