ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, December 8, 2013

တိုင္းျပည္အတြက္ ၾကိဳးစားရမည္

ႀသစီ ေရာက္ရျခင္း သည္ နိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးသြားခြင့္ရရံဳမ်ွမက က်မ အား တိုင္းျပည့္ တာ၀န္ လူမ်ိဴးအေရး ပိုႀကိဳးစားေစရန္ သမဂၢ တို ့၏ စြမ္းအားမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ အလိုမက်မွဳမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ငါတို ့ႀကိဳးစားႀကရဦးမည္  အင္မတန္ကို ႀကိဳးစားႀကရမည္၊ နိုင္ငံ တကာမွ ညီေနာင္ အလုပ္သမားသမၢမ်ားႏွင့္ အတူ ျမန္မာအလုပ္သမားထုအတြက္ အလုပ္ေတြ လုပ္ရဦးမည္၊ 

No comments:

Post a Comment