ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, January 16, 2014

ဂံုနီစက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢရံုးခန္းဖြင့္ပြဲ

ဒီကေန ့နံက္ က တကယ္ ကို မဂၤလာ ရွိပါတယ္ လိွဳင္ျမိဳ ့နယ္မွာရွိတယ္ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ (ယခင္ ဂံုနီစက္ရံု ) ရွိ အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢရံုးခန္းဖြင့္ပြဲကို လိွဳင္နဲ ့ကမာရြတ္ျမိဳ ့နယ္ ရဲ့ မွတ္ပံုတင္အရာရွိ ကိုယ္တိုင္ နဲ ့အလုပ္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ။မွတ္ပံုတင္အရာရွိ တနည္း ျမိဳ ့နယ္ ဦးစီးမွဳ ကေတာ့ အေတာ္ကို အလုပ္သမားေရး ဖြဲ ့စည့္ခြင့္ အပါအ၀င္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ဘယ္လို ညီညြတ္မွ်တရမယ္ဆိုတာ ရွင္းျပသြားတာ နားေထာင္ရင္ ဒီလို အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ိဳးတိုင္းျပည္မွာမ်ားမ်ားရွိသင့္တယ္ လို ့မွတ္ခ်က္ခ်မိပါတယ္ ေနျပည္ေတာ္ အမရာ မွာ ေတြ ့ခဲ့တဲ့ ညႊန္မွဳး ဦးတင္ကိုကိုနိုင္တို ့ ကိုလည္း ဒီလို ဦးစီးေတြက ျပန္လည္ သင္ျပေပးသင့္တယ္လို ့အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္ အထက္ေအာက္ ဘယ္သူအထက္အရာရွိ ဘယ္သူ ဘာျဖစ္ပါေစ ဒီေန ့ေတြ ့ရတဲ့ ဦးစီးမွဳးမ်ိဳးက အေျပာကိုႀကားရရံုနဲ့တင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အတြက္ အမ်ားႀကီး အျမင္ႀကည္လင္ျပီး နွစ္ဖက္အက်ိဳးတိုးပြါးေစတာမို ့ -- လိွုင္နဲ ့ကမာရြတ္ကို တာ၀န္ယူတဲ့ မွတ္ပံုတင္အရာရွိကို ေက်းဇူးပါလို ့ ဂံုနီအလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ အလုပ္ရွင္ ကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားတာေတြ ့ရတဲ့ အတြက္ ေရွ့အနာဂတ္ေကာင္းမြန္လာမွာပါလို ့ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္

No comments:

Post a Comment