ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, January 16, 2014

MCC ကို ၂၂ရက္ေန ့ ႀကြေရာက္ႀကပါ အားလံုးနွင့္ ဆိုင္ေသာ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု စိန္ရတုအခမ္းအနား


မိတ္ေဆြ ရဲေဘာ္အားလံုးလည္း ဖိတ္စာေရာက္ေရာက္ မေရာက္ေရာက္ ၂၂ရက္ေန ့ MCC ကို ခ်ီတက္ခဲ့ႀကပါ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ပထမဆံုးေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမို ့ အားလံုးမွာ တာ၀န္ကိုယ္စီရွိႀကပါသည္

No comments:

Post a Comment