ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, March 2, 2014

LRDP & Asia World & AFFM trained about Labour Rights & Trade Dispute & FOA

အလုပ္သမားေတြ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္ အလုပ္သမားကို နည္းလမ္းတက် သင္ျပနိုင္ဖို ့သူတို ့ကို လည္း ဆရာ လုပ္ခြင့္ေပးရမယ္ --ဒီလို လက္ဆင့္ကမ္းနိုင္မွသာ အလုပ္သမားေတြ ဘ၀ ျမွင့္မားမွာ မို ့ LRDP က အလုပ္သမားေတြ ကို သင္တန္းေပးတဲ့ အခါ ေနရာေဒသေပၚမူတည္ျပီး အဲဒီ့ေဒသ ရဲ့ အလုပ္သမားေတြ သမ၈ၢေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို သင္တန္း ကို ့(စ္) သတ္မွတ္ျပီးတြဲသင္ပါတယ္ ။ ဒီ့အျပင္အလုပ္သမားေတြ ကို သင္ျပျပီူသမွ် အလည္းက် ျပန္လည္ သင္ႀကားေစပါတယ္ ဒီလို နဲ ့ ၀မ္းသာတက္ႀကြစြ မ်က္ရည္လည္ျပီး က်မတိုူ ့ကို အားကိုးတႀကီးနဲ ့ ေက်းဇူးတင္တယ္ ။ အားတက္လာပါတယ္ လို ့ေျပာႀကတယ္ --က်မ ရင္ထဲ အေတာ္ကို ထိပါတယ္ ။။။အလုပ္သမားေရး တဲ့ ေျပာေတာ့ လြယ္ပါတယ္ -- အစိ္ုးရဖြဲ ႔စည္းခြင့္ေဘာင္ေလးထဲက မသိတသိ အလုပ္သမားေတြ ကို မသိတသိ ေဆာင္ရြက္သူေတြ က ကူညီလွဳတ္ရွားပါတယ္ (ေဒၚစု ကက်မတို ့နဲ ့ေတြ ့ေတာ့ေျပာဖူးတယ္ မသိလည္းေစတနာ မွန္ရင္ လုပ္သင့္တယ္တဲ့ )ေစတနာ မွန္ဖို ့ေတာ့ လို ပါတယ္ ။။ ေပါ့ ။။ အလႊဲေတြ သင္ျပေျပာျပ တာေတြ ခံခဲ့ရတာကို အလုပ္သမားေတြ ရင္ဖြင့္တယ္ အနည္းဆံုုးေတာ့ --ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမား ေရးမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပဌါန္းခ်က္ ကိုယ့္နိုင္ငံက သေဘာတူလိုက္နာတာေလးေတြေတာ့ သိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူေတြ ႀကိဳးစားေစ့ခ်င္တယ္ --စာနာတယ္ ညွာတာတယ္ --ထပ္တူပဲေျပာျပီး -- မေႀကနပ္ရင္ ထခ် ဆႏၵျပ လာေဟ့ လမ္းေပၚတက္ ေျပာေနတာ ေတြ အလုပ္သမားထု တိုးတက္လာသလား ေလ့လာသင့္ႀကျပီ--- အႀကီးႀကီး မေျပာပါနဲ ့ --ျပဌါန္းခ်က္--၈၇ ေလာက္ကို အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူေတြ နားလည္ နိုင္ေအာင္ႀကိဴးစားႀကဖို ့တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ ။။။

No comments:

Post a Comment