ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, April 27, 2014

2nd Conference of Myanmar Trade Unions Federation


ဒီကေန႔ MTUF ရဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးပါတယ္ ။ ေရြးေကာက္ ပြဲ ပံုစံကို က်မေသခ်ာေလ့လာခဲ့ပါတယ္ ။ ရန္ကုန္တိုင္းအျပင္ အျခားတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြပါသလို သူတို႔ အမွဳေဆာင္လုပ္ဖို႔ ဆႏၵရွိသူေတြကို အဆိုတင္သြင္း၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ျပဳတာေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၂ က အစျပဳလို႔ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ယခုေလာက္ စုရံုးေဆာင္ရြက္ နိုင္တာကိုက က်မတို႔ႀကိဳဆိုႀကရမွာပါ။ (အတိုက္အခံ အင္အားစုထဲက ျမန္မာျပည္ကို အေျပးျပန္ျပီး အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရး အလုပ္သမားထု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ အလုပ္သမားေရး အဓိက ထားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ က်မအဖို႔ ဒီေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ ။) ဘယ္သူ႔ ႀသဇာမွ မခံပဲ အလုပ္သမားေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးေကာက္ေနတာျမင္ လို႔ အလံုးစံု ျပီးျပည့္မစံုေသာ္ျငား အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အလားအလာဆိုတာ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္

No comments:

Post a Comment