ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, October 30, 2013

၁၃၀၀ ျပည့္ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံု (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုအခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီ နယ္ေ၀း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားတိုးခ်ဲ ့ဖဲြ ့စည္းေၾကာင္းေၾကညာခ်က္


No comments:

Post a Comment