ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, November 4, 2011

ထိုင္းနိုင္ငံေ၇ေဘးသင့္ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ရန္ ထိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမ၀တီဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တံတားေပၚတြင္ ေတြ ့ရစဥ္။

Thursday, 3 November 2011
ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့တြင္ ေရႀကီး ေနမွုေႀကာင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားးစု ထိုင္းနိုင္ငံမဲေဆာင္ျမိဳ ့သို ့ျပန္လည္ေ၇ာက္ရွိလာႀကသည္ ။
ေရာက္ရွိရာတြင္ လက္မွတ္ရွိသူေရာမရွိသူပါ ( work parmit) အသက္ေဘး အငတ္ေဘးမွ ေျပးလာသျဖင့္ ထိုင္းရဲမွ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားသည္မွာ
အမ်ားစုျဖစ္သည္ ။ ထုိဖမ္ဆီးထားသူမ်ားအား ၃-၁၁-၂၀၁၁ ဗုဒဟူးေန ့တြင္ မဲေဆာက္ျမန္မာခ်စ္ႀကည္ေရးတံတားတြင္တရား၀င္ ျမန္မာဖက္သို ့ျပန္လည္
လြဲအပ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းဖက္ မွ လြဲအပ္သည္ကို လက္ခံသူမွာခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးဦးေဇာ္လြင္ဦးျဖစ္ျပီး ၄င္တို ့မွ ျမန္မာအလုပ္သမား ျပန္လာသေလာက္ကို
တရား၀င္ တံတားေပၚမွ အကုန္ျပန္ပို ့ေစလိုျပီး ခိုးလမ္း မ်ားမွ မျပန္ေစလိုေႀကာင္း ေျပာပါသည္။ ထိုင္းဖက္မွလည္း ျပန္လည္ပို ့ခံရသူမ်ား၏ လက္ေဗြ
ဓါတ္ပံု အေထာက္အထားမ်ားကိုယူငင္ျပီးမွ ျပန္ပို ့ လို သည္ဟုဆို သည္ အေႀကာင္းမွာ ထိုအလုပ္သမားမ်ား မေပ်ာက္မရွေစ၇န္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာဖက္ အျခမ္းမွလက္ခံေခၚယူသြားေသာအရာရွိမ်ားမွ ျမ၀တီဖက္တြင္ ေဆြမ်ိဳးရွိသူမ်ား ႀကိဳဆိုသူမ်ားရွိလွ်င္ ကိုယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္ျပန္နိုင္ျပီး လမ္းစရိတ္
မရွိသူမ်ား လမ္းခရီးေတြ ေနရန္စားရန္ အစဥ္မေျပသူမ်ားအား ၄င္းတို ့ဖက္ မွ အျပည့္အစံု ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္သို ့လည္း အေရာက္ပို ့ေဆာင္
ေပးမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျဖႀကားသြားပါသည္။

Labour Rights Promoters and Defenders (LRPD)

No comments:

Post a Comment