ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, June 13, 2014

CSOs Network for Migrants meeting with Thai Authority

LRDP မွ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၅ ရက္ႀကာသြားေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ျပီး ယေန႔ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ။ ILO မွ ေရႊေျပာင္း ကြန္ယက္ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ အဖြဲ႔ ၆ဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ထိုင္းနိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္လည္းေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္ ။ဘန္ေကာက္ ကေန မဲေဆာက္ --ေရာက္ေတာ့ သူတို႔ ဓါတ္ပံုကိုႀကည့္ျပီး မဲေဆာက္ကို လႊမ္းမိတယ္ ။ ကိုယ္ ရွစ္နွစ္တာ ခိုနားခြင့္ရခဲ့တာမို႔ မဲေဆာက္ မွာက်န္ရစ္ တဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြ ကိုယ္ေတြလိုပဲ ေန ေန ေနႀကရေသးတာ --- ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ေျမေလာက္ေတာ့ ဘယ္ေပ်ာ္ပါ့မလဲ ဒါေပမဲ့ ညေစ်း ရဲ့ ညေနခင္းတခ်ိဳ႔ က်မ တို႔ စိတ္အပမ္းေျဖခြင့္ရံခါရတာေလးေတြသတိရမိတယ္ ။။မိတ္ေဆြမပ်က္ ခ်စ္ခင္လွ်က္ ကေတာ့ သူတို႔ ေရာင္းရင္း ရဲေဘာ္ေတြေပါ့။။။ ေဒၚစင္သီတာေမာင္ေဆးခန္းကိုလည္း ေရာက္ခဲ့ႀကေသးတယ္တဲ့

No comments:

Post a Comment