ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, November 9, 2011

ထိုင္းနိုင္ငံေ၇ေဘးသင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား LRPD မွ သြားေရာက္ကူညီျခင္း။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရၾကီးမႈ -- ေရေဘးဒုကၡသည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီျခင္း။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန ့တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ကာကြယ္သူမ်ား အဖြဲ ့ (Labour Rights Promoters and Defenders – LRPD) မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗုဒၶမြန္ေထာ၊ ဆိုင္ (၄) ကထြန္မိုင္ လမ္း (၉)၊မုန္ ့ ထည့္သည့္ပုံစံခြက္မ်ားလုပ္သည့္ ESB စက္ရုံ တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ ့ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေရေဘး ဒုကၡေရာက္ ေနမႈအေပၚ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ေပးပို ့ခဲ့သည္။ ထိုသို ့ သြားေရာက္ေပး အပ္ကူညီရာတြင္ ဦးေဌး၀င္း (ရခိုင္အမ်ိဳးသားသတင္းစာ) မွ ဆက္သြယ္ ကူညီ ေပးခဲ့သည္။

၎စက္ရုံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၂၀၀) ခန္ ့အလုပ္လုပ္ေနျပီး ထိုေဒသတြင္းသို ့ စင္တီမီတာ (၆၀) ခန္ ့ အထိ ေရၾကီးလာသျဖင့္ စက္ရုံပိတ္လိုက္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ ့အလုပ္သမားမ်ားမွာ နီးစပ္ရာသို ့လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့လည္း ေကာင္း အသီးသီးထြက္ခြာသြားၾကျပီး က်န္ အလုပ္သမား (၃၀) ခန္ ့မွာ စားေရရိကၡာႏွင့္ ထမင္းဟင္းခ်က္သည့္ ဂက္(စ္) ျပတ္သြားသည္၊ ထိုသို ့ျပတ္ေတာက္သြားမႈအေပၚ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္သည့္ တန္းလွ်ားပိုင္ရွင္ကို လွ်ပ္စစ္မီးေတာင္းခံရာ ၎ပိုင္ရွင္မွ လွ်ပ္စစ္မီးကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုသို ့ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားမွ ဦးေဌး၀င္းထံသို ့ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ၎မွ တဆင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ကာကြယ္သူမ်ား အဖြဲ ့ (Labour Rights Promoters and Defenders – LRPD) မွ သြားေရာက္ကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလႈဴခံရရွိထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား တင္ေဆာင္ေနစဥ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန ့- ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ ဘန္ ့ခဲျမိဳ ့နယ္ရွိ ျမန္မာ သံေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးရာ ၀ပ္တလုံး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္းသို ့ ေရမ်ား ၀င္ေရာက္လာစဥ္။ ၎ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီရန္ ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းထားရွိခဲ့ျပီး ထိုမွ တဆင့္ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားရွိရာသို ့ပုိ ့ခဲ့သည္။

ျမန္္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား ေရးေဘးဒုကၡသည္မ်ားရွိရာ ဘန္ေကာက္၊ ဗုဒၶမြန္ေထာ ဆိုင္ (၄)သို ့သြား ရာလမ္းခရီး။

ဘန္ေကာက္၊ ဗုဒၶမြန္ေထာ ဆိုင္ (၄) ကထြန္မိုင္ ဆြိဳင္ (၉) ESB စက္ရုံ အ၀င္လမ္း။

ESB အမည္ရွိ စက္ရုံရွိရာသို ့ အ၀င္လမ္း။

အလုပ္သမားမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားလက္ခံယူစဥ္။

၎ေဒသ၀န္းက်င္ ေရၾကီးေနမႈအေျခအေနမ်ား

ေရထပ္ၾကီးမွာ စိုးရိမ္လို ့ေစာင့္ၾကည္ေနသလား? ? ဘာကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသလဲ??

ေရေဘး လြတ္ကင္းရာသို ့ မိသားစု၀င္အားလုံးမက်န္ေအာင္ တင္ေဆာင္ကာသြားသည့္ခရီး၀ယ္။

သြားစရာေနရာမရွိ ေရေပၚ၌ တဲထိုးေန၏။

ေရေပၚတဲ ေနေသာ္လည္း ပစၥည္း၀ယ္ထြက္ရန္ ႏွင့္ ဟိုနားဒီနားသြားဖို ့ ေရခ်ိဳးေဗဆင္ခြက္ကို ေလွလုပ္ဖို ့ ျပင္ထား ရတာပါ။

ေရမ၀င္ရန္ သဲအိပ္ႏွင့္ကာ၊ ကာေသာ္ျငားလည္း ေရက၀င္၊ ၀င္တဲ့ ေရကို စုတ္ထုတ္ရန္ေရစက္ျပင္

မႏိုင္တဲ့ အဆုံး ဒီအတိုင္းသာၾကည္ေနၾကရတဲ့အေျခအေနတခုပါ။

No comments:

Post a Comment