ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, May 16, 2015

Child Labour in Myanmarျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္နွင့္ အခမဲ့ ပညာေရးစီမံခ်က္ သည္ ပူးတဲြလွ်က္ရွိသည္။ မိဘေတြက စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းေသာအခါ သားသမီးမ်ားအား ေက်ာင္းမထားနိုင္၍ ခေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ မိဘတို ့၏ စား၀တ္ေနေရးအားတဖက္တလမ္းမွ ကူညီေျဖရွင္းေနရသည္။
အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ တနိုင္ငံလံုးလုပ္ကိုင္နိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ခေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္လာနိုင္ျပီး ခေလးအလုပ္သမားမ်ား လည္း ပေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သလို နိုင္ငံေတာ္မွလည္း ကူညီမူမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Monday, May 4, 2015

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ ေမေဒးေန ့ခ်ီတက္ပဲြတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္


 ေမလ ၁ ရက္ေန႔ ၁၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႔ (ေမေဒးေန႔) အထိမ္းအမွတ္ ခ်ီတက္လႈပ္ရွားမႈ ကို ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။နံနက္ ၉ နာရီမွာ အလုပ္သမား အေရအတြက္ ၁၅၀ ေက်ာ္ မွ ဗဟန္း ျမိဳ  ့နယ္ ဗုိလ္စိန္မွန္ အားကစားကြင္း ကေန စတင္ၿပီး တာေမြ ဟစ္တုိင္အထိ ခ်ီတက္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ ့မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ျပီး  စက္မႈဇုုန္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။