ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, October 22, 2013

Mekong Migration Network's meeting with CSOs in Myanmar

Mekong Migration Network's ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳလူမူေရးအဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္
 ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအား ရန္ကုန္ျမိဳ ့မိကာဆာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေတြ ့ဆံုပဲြတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ လူမူအေျချပဳအဖဲြ ့မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မူမ်ားေၾကာင့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံသို ့ပထမဆံုးလာေရာက္ေတြ ့ဆံုသည့္အေျခအေနမ်ားအား မဲေခါင္ေဒသနိုင္ငံ ၆နိုင္ငံ၏ ကိုယ္စာလွယ္မွတက္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
2003 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖဲြ ့စည္းခဲ့ေသာ Mekong Migration Network's သည္ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွိ အဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အာဆီယံေဒသအတြင္းအဖဲြ ့အစည္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Sunday, October 20, 2013

ေထာင့္သံုးရာျပည့္အတြက္ ေခ်ာက္ျမိဳ ့ သို ့ LRDP မွ သြားေရာက္ ခဲ့


ေထာင့္သံုးရာျပည့္ စိန္ရတုက်င္းပနိုင္ရန္ ေခ်ာက္ျမိဳ ့သို ့ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႀကိဳတင္ညွိနိွဳင္းအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့

Wednesday, October 9, 2013

ေနာ္ေ၀နွင့္ ျမန္မာ မထသ အဖြဲ ့ေတြ ့ဆံု

LRDP မွေထာင့္သံုးရာျပည္ စိန္ရတုအတြက္ ေခ်ာက္ျမိဳ ့သို ့အစည္းအေ၀းသြားေရာက္ခဲ့

မေန ့ညက ပဲ ေခ်ာက္ျမိဳ ့က ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုအတြက္ ႀကိဳတင္အစည္းအေ၀းကို ျမိဳ ့မိ ျမိဳ ့ဖေတြ ကဖိတ္ပါတယ္ ။ ေခ်ာက္ျမိဳ ့ရဲ ့ သမိုင္း၀င္ေမေဒးေက်ာက္တိုင္တို ့ သခင္ဖိုးလွႀကီးရဲ ့နယ္ပယ္ေတြ ျပီးေတာ့ေရနံကန္ႀကီးေတြ ပိုက္လိုင္းပံုေတြ ေအးေစတီရဲ့ သမိုင္းေတြ ဓါတ္ပံု မတင္နိုင္ေသးတာ ကင္မရာ ေရာဖုန္းပါ အခက္အခဲျဖစ္သြားလို ့ပါ။ သမိုင္းေႀကာင္းေတြ စနစ္တက်ေမးျပီး လက္ဆင့္ကမ္းစာေရးဖို ့ျပင္ဆင္ေနပါတယ္ ။ ေခ်ာက္ ျမိဳ ့ေရာက္ေတာ့ အလုပ္သမားေတာ္လွန္ေရးႀကီးနဲ ေနမ၀င္ အင္ပါယာ ပိုင္ ကိုလိုနီကို ဖိန္ ့ဖိန္ ့တုန္ေစခဲ့တဲ့ ျမိဳ ့မွာ အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းေတာင္ မဖြဲ ့နိုင္ခဲ့တာ သိရေတာ့ ရင္နင့္မိတယ္ ကိုယ္လည္း တိုင္းနဲ ့ျပည္နယ္အေတာ္သြားလာျပီးဒီျမိဳ ့ ကိုမွ ခ်န္မိခဲ့ေလျခင္းေနာင္တ ရမိတယ္ ။ က်မတို ့ မွာ သခင္ဖိုးလွႀကီး ေပးခဲ့တဲ့ ဇာတိေသြးေတြ ရွိေနတာေႀကာင့္ ယေန ့ထိဆိုတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအသိေတြ ရွိေနတာမုိ ့ ဖိုးလွႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္ဖို ့ေခ်ာက္ျမိဳ ့ရဲ့ အမ်ိဳးသားေရးေတြ ျပန္လည္ နိုးထေပးႀကရမယ္ ။လာမဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၁မွာ က်င္းပမဲ ့ ၁၃၀၀ျပည္ စိန္ရတု အတြက္ ေခ်ာက္ ကို ၀န္ရံႀကပါစို ့ --- ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ ၀၉၄၃၂၀၉၆၀၈ ။။။ အစည္းအေ၀းကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္ေနရသျဖင့္ ပံုမ်ားမရိုက္ ယူနိုင္ခဲ့ --ေနာင္တင္ျပပါမည္။။

အေမ၇ိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ အလုပ္သမားအဖဲြ ့မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားအဖဲြ ့မ်ားေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးအေမရိကန္နိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ ကေနဒါနိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားအေရးလွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအား ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသို ့တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢ(ရန္ကုန္)၊ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢ(ဒဂံု)၊ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢ (အေရွ  ့ပိုင္း)၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားသမဂၢ၊အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားသမဂၢ၊
 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္သမားသမဂၢ၊ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္တို ့မွ 
အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ 
အလုပ္သမားသမဂၢအဖဲြ ့အစည္းမ်ားအေျခအေန၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား။ အလုပ္သမားအေရးလွဳပ္ရွားသူတို ့၏ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Wednesday, October 2, 2013

LRDP အဖဲြ ့ႏွင့္ ကေနဒါနိုင္ငံမွ BCGEU အဖဲြ ့ေတြ ့ဆံု

ကေနဒါနိုင္ငံမွ BCGEU အဖဲြ ့မွ ကိုယ္စားလွယ္ Mike Orders မွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ  ့တြင္ အလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။