ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, June 29, 2013

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားညီလာခံသို ့ တက္ေရာက္ခဲ့ ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္၊

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာျမိဳ ့တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢညီလာသို ့တက္ေရာက္ခဲ့ေသာျမန္မာနိုင္ငံမွ အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို ့မွ ၄င္းတို ့အေတြ ့အၾကံုမ်ားအား  ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန ့တြင္ ရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါရွင္းလင္းပဲြသို ့ အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမူဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္း၊ အိုင္အယ္အိုဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ စတိမာရွယ္ႏွင့္ ေရာ့စ္၀ီဆင္၊ အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသန္းသန္းေဌးမွလည္း ” ဘာသာစကားအခက္အခဲေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ သံရံုး၊ဘာသာျပန္ေတြအကူအညီေတြရခဲ့တဲ့ အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ကြ်န္မတို ့နိုင္ငံရဲ ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုကူညီေပးဘို ့လည္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ကြ်န္မတို ့ကိုေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢနဲ ့အလုပ္သမားေရးလွဳပ္ရွားသူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖဲြ ့ေတြ ညီညီညြတ္ညြႊတ္လုပ္ေဆာင္သြားဘို ့ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္” ဟုရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္းမွလည္း " ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားျပီဆိုတာသိလိုက္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တို ့မွာ တာ၀န္ေတြပိုရွိလာတယ္၊ ဂ်ီနီဗာေရာက္ခဲ့ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့အတြက္ လုပ္စရာေတြပိုမ်ားလာတယ္" ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢညီလာခံသို ့အိုင္အယ္အိုအဖဲြ ့၀င္ ၁၈၆ နိုင္ငံမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ဇြန္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မူ ့မ်ား၊ ဆံုးရံွဴးမူမ်ားအား အေရးယူျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားအား အဆိုပါညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအား အိုင္အယ္အိုမွ ႏွစ္စဥ္ပိတ္ဆို ့ဒဏ္ခတ္အေရးယူမူမ်ားအား ယခုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢညီလာခံမွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။No comments:

Post a Comment