ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, April 11, 2014

ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ခရိုင္၀န္ နွင့္ ထိုင္းအတြင္း၀န္ (၀န္ႀကီးအဖြဲ႔) တို႔နွင့္ ရင္းနွိးစြာ နွစ္နွိုင္ငံ အက််ိဳးေရွးရွဳဳ၍ ေဆြးေႏြးျဖစ္

ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုထဲက က်မတို႔သံုးေယာက္ အျပင္ ။ ႀကံံ႔ံခိုင္ေရး မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ေယာက္ က်ားျဖဴ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္ လႊတ္ေတာ္ရံုးအရာရွိ ၃ဦး တို႔ ထိုင္းနိုင္ငံ အစိုးရ က ေရေရလည္လည္ ေမာင္းနွင္ပါတယ္ ေစ်း၀ယ္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမထြက္ရပဲ သူ ႔နိုင္ငံ ေနရာအနံ႔နီးပါးနဲ႔ လြတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဌါနဆိုင္ရာေတြ နဲ႔ မီတင္ေတြ လုပ္ရပါတယ္ ။ က်မ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ အက်ိဴးရွိနိုင္မွာေတြ တင္ျပခဲ့ပါတယ္ ။

No comments:

Post a Comment