ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, September 29, 2014

ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းတြင္ အလုပ္သမား သမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရး သြားေရာက္

၂၇- ၉-၂၀၁၄မွာ က်မ ရဲ႔ ေမြးဇာတိျဖစ္တဲ႔ ေနျပည္ေတာ္လယ္ေ၀းနဲ႔ အနီး ေအလာမွာ လယ္သမားေတြ လယ္ေရျမဳတ္ မွဳ ေရဆိုးေျမာင္းျပႆနာကို သြားေရာက္ေျဖရွင္းရင္ လယ္သမားေတြကို သမဂ`ဂ ဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ႔ပါတယ္ ေအလာ SB ကလည္းသူ ႔တာ၀န္အ၇ လာေရာက္ေမးျမန္းတဲ႔ အခါ FOA ကို ၁၉၅၅ ထဲ ကျမန္မာက လက္မွတ္ထိုး ထားတာ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္ ILO က အခမဲ႔ စာအုပ္ေ၀ ေပမဲ႔ အစိုးရ ရဲ႔တာ၀န္ ဆိုတာ သိေအာင္ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment