ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, September 29, 2014

LRDP မွ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆ နာအား ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္း ညွိနိွဳင္း ေအာင္ျမင္

ဒီေန ့အေတာ္ ေပ်ာ္တယ္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္ သမားေျပလည္ေအာင္လို႔ က်မ တဦးတည္း စက္ရံုထဲ ၀င္ ညွိနွိုင္းလိုက္တယ္ တိုးျမင့္ေအာင္ ကုမၼဏီ က ဆႏၵျပေနတာ တပတ္ေက်ာ္ျပီ ကေလးေတြ က ေတာင္းဆို အလုပ္ရွင္ က လိုက္ေလ်ာဖို႔ ခက္ခဲ နဲ႔ ေသခ်ာညွိနွိုင္းလိုက္တဲ့ အခါ က်မ ကို္ယ ္တိုင္ စက္၇ံုထဲ ကို ၀င္ခြင့္ေတာင္းျပီး အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္ကို မွ်တ တဲ႔ ပံုစံေဆြးေႏြးတာ ေအာင္ျမင္တယ္ ေပ်ာ္လိုက္တာ အလုပ္သမား ၂ေထာင္ နီးပါး ဆႏၵျပမွဳရပ္ျပီး မနက္ အလုပ္ဆင္းနိုင္ေတာ့မယ္ ရွားပါးစရိတ္ ၄ေထာင္ ၅ေထာင္ကေန ၂ေသာင္းရျပီး ေဒးေႀကး ၂၄၅ က်ပ္ တိုးရရွိပါတယ္ အလုပ္၇ွင္ လည္း အေတာ္ ညွိနိွဳင္းရလြယ္တယ္ သူ တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ သိတ္မရွိဘူး အလုပ္သမားေတြ က လည္း စက္ရံုတြင္းေျပလည္ခ်င္ေတာ့ ရလဒ္ေကာင္းကို လိွဳင္သာယာစက္မွဳဇံုမွာ ဆႏၵအႀကီးအက်ယ္မျပရပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment