ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, May 4, 2015

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ ေမေဒးေန ့ခ်ီတက္ပဲြတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္


 ေမလ ၁ ရက္ေန႔ ၁၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႔ (ေမေဒးေန႔) အထိမ္းအမွတ္ ခ်ီတက္လႈပ္ရွားမႈ ကို ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။နံနက္ ၉ နာရီမွာ အလုပ္သမား အေရအတြက္ ၁၅၀ ေက်ာ္ မွ ဗဟန္း ျမိဳ  ့နယ္ ဗုိလ္စိန္မွန္ အားကစားကြင္း ကေန စတင္ၿပီး တာေမြ ဟစ္တုိင္အထိ ခ်ီတက္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ ့မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ျပီး  စက္မႈဇုုန္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment