ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, May 27, 2013

ျမန္မာပင္လယ္ေရေၾကာင္းအလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ပဲြအခမ္းအနားက်င္းပ၊

ျမန္မာပင္လယ္ေရေႀကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (MMWF) မိတ္ဆက္ပဲြအခမ္းအနားအား ေမလ ၂ရ ရက္ေန ့၌ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။အဆိုပါ အခမ္းအနားသို ့အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ (MMWF) မွ အဖဲြ ့၀င္မ်ား၊ သေဘာၤသားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
 ့ LRDP မွ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာႀကားခြင့္ရခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ ဂုဏ္ျပဳရေလာက္ေအာင္ ဒုကၡခံ ၍ အဖြဲ ့အစည္းတရား၀င္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ MMWF အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႀကိဳးစားခဲ့သည္ မွာ တနွစ္နီးပါးရွိျပီျဖစ္သည္ ။ သမဂၢ အတြင္းေရးမွဳးျဖစ္သူ ကိုတင္ကိုကိုသက္ ကိုယ္တိုင္ မိမိတို ့နွင့္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္သမားေရးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ဥကၠဌ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဳးတို ့သည္ လည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္သမားေရးဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။
 ဤ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ပ ကုမၼဏီ မ်ား အနိုင္က်င့္ခံေနရေသာ
 ျမန္မာသေဘာၤသားမ်ားဘ၀ အနိုင္က်င့္ခံရမွဳမွေလ်ာ့ပါးလာလိမ့္မည္ဟုယံုႀကည္ပါ သည္ ။ MMWF မွလည္း က်ဳနု္ပ္တို ့ယံုၾကည္သည့္အတိုင္းႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုေမ်ာ္လင့္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment