ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, December 13, 2013

ႀသစီ ေရာက္စဥ္ နိုင္ငံတကာ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ သမုဒၵရာအနီးထိ သေဘာၤ စီးထြက္ရင္း ခ်စ္ႀကည္ရင္းနွီးမွဳ ရခဲ့

ႀသစီ မွာ က်င္းပ တဲ့ SIGTUR ကြန္ဖရန္ ့ကို ျမန္မာျပည္က ေန က်မတို ့ တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့ အခါ ႀသစီေရာက္ ေတာင္အာဖရိ က ITUC ကိုယ္စားလွယ္ COSATU က အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြ အေရွ့ အာဖရိက ၊ ခ်ီလီ ၊ ဘရာဇီး ၊အာဂ်င္တီးနား စတဲ့ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ ့ ခု လို ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးစြာ  မိတ္ေဆြ ဖြဲ ့ခဲ့ႀကပါတယ္ သမဂၢ ဆိုတဲ့ ေပါင္းစည္းျခင္းရဲ့ ေလးနက္မွဳကို က်မတို ့ တည္ေဆာက္ခဲ့ႀကျပီ ယေန ့က စ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ႀကည္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကျပီး ျမန္မာျပည္အေရး ရိုင္းပင္းစြာ ၀ိုင္း၀န္းသြားမယ္ဆိုတာ လည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ႀကပါတယ္ ။

No comments:

Post a Comment