ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, December 8, 2013

SIGTUR 2013 CONGRESS သို ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ခဲ့

SIGTUR ဟာ ၃နွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် နိုင္ငံေတြမွာ ညီလာခံ လုပ္ပါတယ္။ သူ အဖြဲ ့၀င္ေတြ ကမနည္းပါဘူး ကမာၻ ့ေတာင္ျခမ္းနိုင္ငံ၃၅ နိုင္ငံက အလုပ္သမား သမဂၢေတြ မ်ားပါတယ္ ။ ပိုထူးျခားမူကေတာ့  COSATO က ေတာင္အာဖရိက ရဲ့ တကယ့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ သမဂၢ ႀကီးေတြ အပါ အ၀င္ ITUC ေတာင္အာဖရိက ကိုယ္စားလွယ္ ACTU , KCTU,  KPTU ,CUT , တို ့ဟာ တကယ့္ ကို သမိုင္းေႀကာင္းေကာင္းေကာင္းနဲ ့ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ဖိုက္တာ အလုပ္သမားသမဂၢၾကီး ေတြပါ ။ဒီမွာ က်မတို ့ကို တက္ေ၇ာက္ခြင့္ျပဳတာ အင္မတန္ကို မွ ဂုဏ္ယူ မိပါတယ္ ။ ဘာပိုသိလာလဲ ဆိုေတာ့ ငါတို ့နိုင္ငံအတြက္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားရဦးမွာ ရုန္းကန္ေနရဦးမယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment