ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, February 25, 2013

Actionaid က ဥကၠဌ ျမန္မာျပည္ေ၇ာက္လာတဲ့ အတြက္ က်မ တို ့LRDPနွင့္ တြ ့ဆံု

ဒီကေန ့ Actionaid က  ဥကၠဌ ျမန္မာျပည္ေ၇ာက္လာတဲ့ အတြက္ က်မ ကိုေတြ ့ဆံုဖို ့ဖိတ္ႀကားတဲ့ အတြက္ က်မနဲ ့ အတူ ဖိနပ္စက္ရံုမ်ား သမဂ ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ အီးစီ အဖြဲ ့၀င္ အမ်ိဳးသမီး ေလးရယ္ အထည္ခ်ဳပ္ သမဂရဲ့ အဖြဲ ့၀င္ ညီမငယ္ေလး ရယ္ ကန္ေတာ္ႀကီးေဟာ္တယ္မွာ သြားေရာက္ေတြ ့ဆံု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ သူတို ့ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ဦးစားေပးမို ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးေလးေတြ ဘ၀ တင္ျပျဖစ္ႀကပါတယ္

No comments:

Post a Comment