ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, February 19, 2013

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပခဲ့သည္ ့ အလုပ္သမားေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊
The First Labour Workshop in Myanmar


On February 16-17, there was a labour workshop in Thukha Funeral Association hall. There were over 150 labour attended and they are from 80 labour unions. In that workshop, they have reported the paper about labour rights and Freedom of association were violated. NLD chairperson U Tin Oo, Ko Ko Kyi from peace and transparent society, Government Official Chief Director of Labour Ministry U Win Shein attended and gave opening speeches. Then Mr. Ross Wilson from ILO Freedom of Association talked about the freedom of association and rights to the labour.

After having all the paper from labour unions, U Thurein Aung took responsible for presentation about Labour Rights. U Saw Kyaw Kyaw Min took responsibility for discussion about Trade Disipute and Daw Eai Shwe Sinn Nyunt took responsibility for discussion about Freedom of Association.

We will report to those discussion result to Hluttaw(Parliament) soon.

Labour activists network organized that workshop and other civil society groups donate money for the cost, U Kyaw Thu and Daw Shwe Zee Kywat supported by supplying their hall, food and accomodation during the workshop. The Speakers are Daw Eai Shwe Sinn Nyunt, U Thurein Aung, U Htay, U Tin Ko Ko Thet and U Nyi Nyi Zaw.

Even now is already one year labour unions were allowed to found, but there are too many problems for basic labour unions, and the labours were fired. So we all labour activists trust we have the responsibility. Our Labour activist network will find out the problems of labours and will try to do report to Hluttaw. For the workshop, we could organized and handled by the donation of civil society groups. So the labours’ organizations and labour represented could talk their problems openly. We will report those result to the Hluttaw in coming week.

Labour Activist Network’s Members
1)       Thurein Aung, U Nyi Nyi Zaw – Labour Activists Group
2)       Lawyer U Htay – Myanmar Labour’s Network
3)     Daw Eai Shwe Sinn  Nyunt     Labour Rights Defenders and Promoters
4)   U Tin Ko Ko Thet, U Ye’ Win Htun – Seamen Group, MMF
5)            U Aung Thu, Industry Labour Union – MITU
6)       U Wunna Htun, U Myo Zaw – Export and Import Inspection Union
7)U Yin Aye, Farmers Union – AFFM
8)       U Saw Kyaw Kyaw Min – Lawyers for Labours – LLC
9)      U Htun Htun Naing – Labour Cooperation Committee – CCTU
And other organization supported the network and labour responsible person

1) Ma Mar Mar Oo – 88 generation’s labour concern
2) Nanda Sit Aug – Burmese Students Union’s Labour concern
3) U Zwe Yan Naing – Myanmar Youth Network’s Labour concern
4) Pan Tee Eain Women Group
Ko Ko Gyi ( 88 generation)

 ေဖေဖၚ၀ါရီလ ဆယ့္ေျခာက္ရက္နွင့္ ဆယ့္ခုနွစ္ရက္တို ့တြင္ သုခ ခန္းမ နာေရးကူညီမွဳအသင္း
တြင္ အေျခခံအလုပ္သမားသမဂၢ ေပါင္းတစ္ရာနီးပါးတို ့ က အလုပ္သမားေရးရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဲေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။
တက္ေရာက္လာသည့္ အလုပ္သမားေပါင္း မွာတစ္ရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္ျပီး သမဂၢေပါင္း ၈၀ေက်ာ္မွ
တက္ေရာက္၍ လက္ရွိ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး နွင့္ ဖြဲ ့စည္းေရးအတြက္ ဖိနွိပ္ခ်ိဳးေဖာက္ခံ
ရမွဳမ်ားကို စာတန္းဖတ္တင္ျပသြားပါသည္။
အခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နာယက ႀကီး ဘဘ ဦးတင္ဦး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ ့အဖြဲ ့အစည္း မွ ဦးကိုကိုႀကီး၊ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ တို ့က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာႀကားေပးႀကျပီး၊ ILO မွ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းေရး တာ၀န္ခံ မစၥတာေရာ့(စ္) ၀ီလစင္ မွ ဒုတိယေန ့တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းမွဳဆိုင္ရာ နွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါသည္။
ဤ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို ့ သမဂၢအသီးသီး၏ တင္သြင္း ဖတ္ႀကားသြားေသာစာတန္းမ်ားကိုျပဳစု ၍ Labour Rights (အလုပ္သမားအခြင့္အေရး)နွင့္ ပတ္သတ္၍ ဦးသူရိန္ေအာင္မွ
တာ၀န္ယူကာအစုလိုက္ စုစည္းေဆြးေႏြးတင္ျပသြားျပီး Trade disipute(အျငင္းပြါးမွဳ) နွင့္ ပတ္သက္၍ ဦး
ေစာေက်ာ္ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းမွ တာ၀န္ယူကာ အစု အဖြဲ ့အလိုက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားျပီး ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့မွ တာ၀န္ယူကာ Freedom of Association (လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းခြင့္ )နွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစု အဖြဲ ့အလိုက္ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ မ်ားကို လာမည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း
လႊတ္ေတာ္သို ့ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ယက္မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျပီး လူထု အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ ့အစည္း အသီးသီး၏
အလွဴေငြမ်ား ဦးေက်ာ္သူေဒၚေရႊဇီးကြက္ တို ့၏ ခန္းမ နွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ေလ်ာက္
စားေသာက္ေနထိုင္မွဳမ်ားအစစ တာ၀န္ယူမွဳေႀကာင့္ ဤ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။.

No comments:

Post a Comment