ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, November 3, 2013

၁၃၀၀ျပည့္ ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံု (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတု အခမ္းအနားက်င္းပမည္

ႏွစ္တစ္ရာ တိုင္ေအာင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့စနစ္ေအာက္မွာ ကြ်န္ျပဳခံခဲ့ရေသာျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၃၀၀ျပည့္ ေရနံေျမ အေရးေတာ္ပံုၾကီးကေန နိုးၾကားလာခဲ့ျပီး ၁၀ႏွစ္ၾကာေသာအခါတြင္ လြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့သည္။  ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့အစိုးရႏွင့္ အရင္းရွင္မ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္မူကို ေခါင္းငံုမခံ တြန္းလွန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွ အထင္ကရ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမ အေရးေတာ္ပံုၾကီး၇၅ ႏွစ္ ျပည့္ စိန္ရတုအခမ္အနားအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ေခ်က္ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံုတြင္ ေခ်က္ျမိဳ ့မွေနျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ့ထိ မိုင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ေျခလ်င္ခရီးၾကမ္းၾကီးကို အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ေရနံေျမ အလုပ္သမားၾကီးမ်ား၊ သခင္သခင္မၾကီးတို ့ရဲ ့အံ့မခန္း အံတုတြန္းလွန္မူ၊ ဇဲြသတၱိ၊စြန္ ့လြတ္စြန္ ့စားအနစ္ခံသည့္ စိတ္ဓါတ္တို ့သည္ ေနာင္လာေနာက္သားတို ့အတြက္ စံ နမူနာယူဖြယ္လည္းျဖစ္သည္။
၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမ အေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစံုတို ့ပါ၀င္ေသာ နယ္ခ်ဲ ့ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္သည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့စနစ္အား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အျပီးေမာင္းထုတ္နိုင္ခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ေန ့ထူးေန ့ရက္ပင္ျဖစ္သည္။
သမိုင္းဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ခဲ့ေသာ ၁၃၀၀ ျပည့္ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံုၾကီးကို သမိုင္းအေမြခံယူျပီး ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုအခမ္းအနားအား စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ဟု ၁၃၀၀ျပည့္ ေရနံေျမ အေရးေတာ္ပံု စိန္ရတုအခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီ(ေခ်က္) ျမိ ့မွေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။
အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားတြင္ သခင္ဖိုးလွၾကီး၏ ေၾကးသြန္းရုပ္တုအား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံုျပခန္းမ်ားျပသျခင္း၊ သခင္ သခင္မၾကီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္သားသမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေငြေပးအပ္ျခင္း၊
၁၃၀၀ျပည့္ ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံုသမိုင္း စာေပေဟာေျပာပဲြအစီအစဥ္မ်ား၊ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားအား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment