ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, November 29, 2013

ျမန္မာနိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ား SIGTUR CONGRESS 2013 သို ့တက္ေရာက္ရန္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွထြက္ခြာ

Australia နိုင္ငံ ပ့ါ့တ္ျမိဳ ့မွာျပဳလုပ္မယ့္ SIGTUR CONGRESS 2013 ကိုတက္ေရာက္ဘို ့အလုပ္သမားအေရး၊လယ္သမားအေရးႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေသာ မအိေရႊစင္ညြန္ ့၊ မမာမာဦး၊ မစုစုေႏြးတို ့သည္ ၂၉ ရက္ေန ့မွာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကေန Australia နိုင္ငံသို ့ထြက္ခြာသြားပါတယ္။
SIGTUR CONGRESS 2013 သို ့ျမန္မာနိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအေရး၊လယ္သမားသမားအေရးႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားေနေသာ မစုစုေနြး၊ မမာမာဦး၊ မအိေရႊစင္ညြန္ ့တို ့ႏွင့္အတူ ကမာၻ ့ေတာင္ဘက္ျခမ္းနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန ့မွ ၄ ရက္ေန ့အထိ္ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။No comments:

Post a Comment