ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, November 22, 2013

အိုင္အယ္အို တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ TOT သင္တန္းေပး

၁၉ ရက္ေန ့ မွ ယေန ့ ၂၂ ရက္ ေန ့ အထိ ILO ရံဳးတြင္ TOT ဒုတိယအပတ္စဥ္ ဆရာျဖစ္ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ႀကပါတယ္ ။Labour Activite မ်ား မွ သင္တန္း ဆရာအျဖစ္ သင္ႀကားေပးသလို သမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ Labour Activite မ်ားက ပါ ျပန္လည္သင္ယူခဲ့ ႀကပါတယ္ ထိုသင္တန္း ၏ ပထမ ရက္တြင္ ကိုမင္းလြင္ ကိုသူ၇ိန္ေအာင္တို ့မွ ပို ့ခ်ျပီး ဒုတိယ ၇က္တြင္ အိုင္အယ္အို ၀န္ထမ္း မ၀င္း၀င္းေအး နွင့္ က်မ အိေရႊစင္မွ ပို ့ခ်ခဲံပါတယ္ က်မ တာ၀န္ယူသင္ေပးရတဲ့ အေႀကာင္းအရာက သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ဘယ္လိုသံုးမလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚ အျငင္းပြါးမွဳ ့ ဘာ့ေႀကာင့္ျဖစ္တယ္ ဘယ္လို ေျဖရွင္းရင္ေအာင္ျမင္နိုင္မယ္ဆိုတာကို ပို ့ခ်ေပးပါတယ္ အျပန္အလွန္ သင္ႀကားတဲ့ စနစ္နဲ ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမား လယ္သမားေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ သစ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေမြးထုတ္ေပးတယ္ေျပာရင္မမွားပါဘူး သင္တန္းသား ၁၅ ဦးလံုး ေအာင္လက္မွတ္ေတြ ရရွိျပီး ထူးခြ်န္စြာ ကိုယ္တိုင္ သင္ႀကားမွဳ ပံုစံေတြ လက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္သြားပါတယ္ တတိယေန ့ကိုေတာ့ ကိုတင္ကိုကိုသက္ ကတာ၀န္ယူျပီးေနာက္ဆံုးေန ့ မွာ အားလံုး Review ျပန္လုပ္ျဖစ္ႀကပါတယ္ ။ ျပင္ဦးလြင္ နဲ ့ဧရာ၀တီတိုင္းအျပင္ နယ္က တက္ေရာက္လားသူမ်ားလည္း သမဂၢ ေခါင္းေဆာင္တင္မက ပဲ ကိုယ္တိုင္ ပညာေပးသူ အျဖစ္ အလုပ္သမား လယ္သမားထု နည္းလမ္းမွန္ေအာင္ လမ္းညႊန္နိုင္ဖို ့ အဆင္သင့္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ မတူညီတဲ့ အဖြဲ ့ေပါင္းစံုက လာေပမဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တူစြာ ေပ်ာ္ရြင္စြာနဲ ့ TOT ဒုတိယအႀကိမ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေႀကာင္း အလုပ္သမား လယ္သမား အက်ိဳးစီးပြါးအလို ့ငွါ တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ။ေအာင္လက္မွတ္ရတဲ့ သင္တန္းသားပံုေတြ က်မ တင္ျပေပးပါမယ္

No comments:

Post a Comment