ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, February 2, 2014

အလုပ္သမားထု အတြက္ LRDP


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဆင့္ပြါးပညာေပးျခင္း
ဒီကေန ့ ေတာင္ဒဂံု စက္မွဳဇံု က အလုပ္သမား သမဂၢေတြ နဲ ့ သမဂၢမဖြဲ ့ရေသးတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ဆီကို သင္တန္းေပးျဖစ္ပါတယ္ ။ LRDP /MMWF / SGS / နဲ ့ ျမိဳ ့နယ္ ညွိနိွဳင္းျဖန္ေျဖေရး က အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြ လည္း သင္တန္းပို ့ခ်တဲ့ ထဲမွာပါ၀င္ပါတယ္ ။ အဓိက ျပဌါန္းခ်က္ --၈၇ နဲ ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ကို ပို ့ခ်ေပးႀကတာျဖစ္ျပီး သင္တန္းေပးသူအားလံုး ILO ရဲ့ TOT ဆင္းေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ က်မတို ့အစီအစဥ္တက် သင္တန္း ကို ့(စ္) ေတြ ခြဲ ျပီး ပို ့ခ်တဲ့ အခါ အလုပ္သမားေတြ လည္းအေတာ္ေပ်ာ္ရြင္ျပီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ တဦးခ်င္း ေဆြးေႏြး မွဳမွာ သူတို ့အခြင့္အေရးေတြ ကို သူတို ့ဖာသာေဆြးေႏြးတက္လာတဲ့ အျပင္ ရွင္းလင္းတင္ျပမွုပါ အားေကာင္းလာတာေတြ ့ရပါတယ္ ။ သို ့ေပမဲ့ အဲဒီလို အလုပ္သမားေတြ အားလံုးသိဖို ့ က်မတို ့အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားႀကရပါဦးမယ္ ။။

No comments:

Post a Comment