ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, March 19, 2014

LRDP & International Investment Company meeting about Investment & Labour Rights


၁၂-၃-၂၀၁၄ မွာနိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳတ္နွံလိုသူ ကုမၼဏီ ပိုင္ရွင္ ႀကီးေတြ က က်မတို ့ LRDP နဲ႔Trader Hotel မွာ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပါတယ္ ။ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအေျခအေန အလုပ္သမား သမဂၢေတြရဲ့ လက္ရွိ အေျခအေန ေတြ အလုပ္ရွင္ ေတြရဲ့ အလုပ္သမားဥပေဒ ေတြ လိုက္နာမွဳ အစရွိသည္ကို ၂နာရီေက်ာ္ႀကာေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ ဂုဏ္သိကၡါရွိတဲ့ ကုမၼဏီေတြ ရင္းနွီးျမဳတ္နွံသူေတြ လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာတယ္ျမန္မာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေမွးမိွန္လာမွာ --ဒီအေျခအေနေတြ က်မတို ့လည္း သိတ္အလိုမရွိပါဘူး သို ့ေပမဲ ့ အလုပ္သမားထုအတြက္ အခြင့္အလမ္းနဲ ့နည္းပညာ ေပးမယ္ ကိုယ္က်ိဳးႀကည့္မႀကည့္ပဲ အျမတ္အစြန္းကို အလုပ္သမားထုနဲ႔မွ်ေ၀ခံစား ႀကမယ္ဆိုရင္ Welcome ပါပဲ

No comments:

Post a Comment