ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, March 19, 2014

နယ္ထိန္း၊ SB(ေထာက္လွန္းေရး) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး တို ့ကိုယ္တိုင္ လာတက္ေရာက္သည့္ သင္တန္း

နယ္ထိန္း၊ SB(ေထာက္လွန္းေရး) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး တို ့ကိုယ္တိုင္ လာတက္ေရာက္သည့္ သင္တန္း ။။ ေႀကနပ္၍ သေဘာေတြ ့၍ ေျပာသည္မဟုတ္ ပါ ယေန ့ေရႊျပည္သာ ျမိဳ ့နယ္ တြင္ သင္တန္းေပးရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား နွင့္ ဆႏၵရွိသူမ်ားမွ ဖိတ္ႀကားထားပါသည္။ က်မတို ့ေနာက္နည္းနည္း က်မွေရာက္သြားေသာ အခါ သင္တန္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းပို ့ထားသည္တြင္ လူ ၁၀ေယာက္ျပည့္ေအာင္ပင္မေတြ ႔ရ ခဏေနေတာ့ လူႀကီး လူလတ္အရြယ္ ၄ေယာက္ ေလာက္ ေရာက္လာသည္ က်မတို ့နာမည္စာရင္းေတာင္းသည္။ ၄င္းတို ့နာမည္ကို အရင္ေတာင္းရာ SB ---- စသည္ ကိုသိရသည္ က်မ က LRDP ကပ္ေပးလိုက္သည္။။ သို ့ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား လန္ ့ျဖန္ ့၍ ထမင္းပင္မစားပဲ ေရွာင္ေျပးသြားႀကသည္။ ၅ေယာက္ရွိရင္ ၅ေယာက္ ကို သင္ေပးမည္ဟု က်မ ကဆို ကာသင္တန္းေပးေနက်စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသင္ေပးသည္။ အာဏာပိုင္ ဖက္ မွ ၅ဦး သင္တန္းခ်ိန္ျပီးလုသည္အထိ သင္တန္းတက္သြားႀကသည္။ သင္ယူလို၍ေလာ အလုပ္သမားမ်ား အဟန္ ့အတားျဖစ္ေစလို၍ေလာ --မည္သို ့ဆိုေစ -- က်မ တို ့ ျပည္သူအတြက္ လိုအပ္၍ လက္ဆင့္ကမ္းေနေသာ လႊတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ထိပါးမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ အစိုးရ မွ ၁၉၅၅ တြင္လက္မွတ္ ထိုးထားသည္ကို သတိျပဳႀကေစလို သည္။ ဂတိဂ၀တ္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မွဳေႀကာင့္ ခံခဲ့ရေသာ စီပြါးေရးပိတ္စိုးမွဳမ်ားကို မေမ့သင့္ ။ လူထု အက်ိဳးနွင့္ယွဥ္လာလွ်င္ က်မ မည္သူ ့ကိုမွ်ေထာက္ထားမည္မဟုတ္ က်မ ကိုယ္က်မပင္ စေတးျပီးသားမို ့ က်မတြင္ ေႀကာက္စိတ္မရွိ ေကာင္းက်ိဳးကို လိုေသာစိတ္ေႀကာင့္ သတိနွင့္ ဆင္ျခင္သီးခံေနသည္မို ့ -- အလုပ္သမား ေတြ ဘ၀ျမွင့္မားဖို ့ က်မ သင္တန္းေပးေနျခင္းကို မည္သည့္ နည္းနွင့္မွ် အဟန္ ့အတား မျဖစ္ေစလိုပါ။။။

No comments:

Post a Comment