ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, March 25, 2014

WRC & LRDP meeting about Labour Right & Logo


၂၅-၃-၂၀၁၄ မွာ အလုပ္သမားသမဂၢ ၃ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ MMWF ၊ Kyaw Htet Kyaw ဂံုနီစက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ ့/ Asia World အလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ ့နွင့္အတူ LRDP မွ အေမရိကန္မွလာေရာက္ေသာ WRC - Worker Rights Consortium အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္ ။ နိုင္ငံတကာမွာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ လိုဂို တံဆိပ္ ေတြ ရဲ ့အေရးၾကီးတဲ့အေျခအေနေတြ၊  ျမန္မာျပည္က ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ မွာ ဘယ္က လာတယ္ ဘယ္နိုင္ငံကကထုတ္တယ္ တံဆိတ္ေတြ ပါ မပါနဲ႔ Export ပို ့တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ေတြ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ရင္  နိုင္ငံတကာကေန Export လက္မခံတာမ်ိဳး ပိတ္စို႔တာမ်ိဳး လုပ္နိုင္တာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္ ။ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလအေျခအေနေတြက စစ္အစိုးရက နိုင္ငံတကာရဲ ့ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လို ့ျမန္မာျပည္ကို စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို ့အေရးယူမူေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ယေန ့ကာလ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၼဏီၾကီးေတြ၊ နိုင္ငံတကာကုမၼဏီၾကီးေတြျမန္မာနိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြခ်ိဳးေဖာက္တာေတြလုပ္ခဲ့ရင္  နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကေန ပိတ္စို ့အေရးယူခံရမွဳမ်ိဳးေတြရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ား (LRDP) မွ အစီအစဥ္ေတြစတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment