ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, March 2, 2014

LRDP နွင့္ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေပါင္း၍ သင္တန္းေပး

ေရႊေပါက္ကံ နွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ရွိ စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ာဒအလုပ္သမားသမဂ`၈ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ ့အား ေမလ (၂) ရက္ေန ့မွာ LRDP မွ သမ၈`၈ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္ ။ အလုပ္သမားေလးေတြ သိတ္ရိုးသားျပီးသနားစရာေကာင္းတယ္ သူတို ့ အေႀကာင္းေလးေတြ နားေထာင္ျပီးမွ ကိုယ္က သင္သင့္တာသင္ျပတာဆိုေတာ့ သူတို ့ ဘာမွ မသိေႀကာင္းနဲ ့ အလုပ္ျပဳတ္မွာ ထမင္းငတ္မွာ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္သူကလည္း တကၠသိုလ္ ေလး တက္ခြင့္မရေတာ့မွာ ရြာျပန္ျပီးေကာက္စိုက္ရမွာ ေႀကာက္လို ့ အလုပ္ရွင္ ဖိနွိပ္သမွ် ျပန္မေျပာပါဘူးတဲ့ --- ခု မွ ႀကားဖူးသိဖူးလို ့ အားတက္ ျပီး ေနာင္ သင္တန္းေတြ ေခၚပါဦးတဲ့ --ရင္ထဲ ထိ ပါတယ္ အေတာ္ကို စိတ္ထိခိုက္ ခဲ့ရတဲ့ ေန ့ပါပဲ

No comments:

Post a Comment